A-Förening

A-Förening

Vill du enkelt kunna hålla reda på saker i din förening?

Då är A-Förening något för dig.

Du har bl.a.

  • Medlemsregister
  • Fakturering
  • Webbläsare
  • Ordbehandlare
  • Kalender
  • Nyhetslista

Skicka ut SMS till medlemmar, skicka nyhetsbrev via e-post skapa fakturor m.m. Allt detta i A-Förening.